نام کتاب: حجت الاسلام محمدتقی فلسفی به روایت تصویر

تدوین گران: محمدرضاتمری و مهدی قیصری،

معرفی کوتاه: این کتاب شامل بیش از 500 قطعه عکس از مرحوم حجت الاسلام فلسفی است و برای آشنایی خوانندگان با موضوع تصاویر برای این مجموعه مدخل پژوهشی در نظر گرفته شده است که شامل یک دوره‌ی فشرده از زندگی و مبارزات مرحوم فلسفی می‌باشد.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


يکشنبه سیزدهم 11 1387
X